Roszady na e-sportowej scenie FIFA!

Kluby sportowe w Polsce coraz poważniej spoglądają w kierunku e-sportu. W dużej mierze działalność w tym obszarze skoncentrowana jest wokół gry FIFA. Dowodem na zainteresowanie i potencjał tego typu działalności jest pierwszy gotówkowy transfer profesjonalnego gracza FIFA pomiędzy klubami. Sprawcą…