Odświeżona wersja Rise of Nations trafi na PC

W związku z nabyciem przez Microsoft praw do marki Rise of Nations, firma planuje wypuszczenie odnowionej wersji gry. W grudniu 2013 roku odbyła się licytacja majątku upadłego 38 Studios (twórcy Rise of Nations). Jak się dziś okazało, prawa do marki nabył…