Jak grają amerykanie w 2020?

ESA publikuje coroczne badanie graczy.